Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję31 marca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr ewid.: 254/2 i 255 w obr. Turobowice, gm. Koluszki”30 marca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „Jeziorko” o łącznej mocy nieprzekraczającej 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii o mocy do 75 MW i pojemności do 300 MWh, na działce nr ewid.: 86 w obr. Jeziorko, gm. Koluszki”30 marca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie do dwóch farm fotowoltaicznych PV Przanowice I o łącznej mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid.: 164/4 w obr. Przanowice, gm. Koluszki”30 marca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie do dwóch farm fotowoltaicznych PV Przanowice II o łącznej mocy do 8,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid.: 52/1 w obr. Przanowice, gm. Koluszki”28 marca 2023, Obwieszczenie SKO w Łodzi o wydaniu decyzji z dnia 21 marca 2023 r. orzekającej o uchyleniu decyzji Burmistrza Koluszek z dnia 5 stycznia 2023 r. znak: GP.6730.174.2021.2022.2023 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych, na działce nr 236/3 w obr. Redzeń Stary, gm. Koluszki i umorzeniu postępowania organu I instancji.27 marca 2023, Obwieszczenie SKO w Łodzi o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Koluszek o ustaleniu warunków zabudowy na budowę 2 elektrowni fotowoltaicznych, na działce nr 236/3, w Redzeniu Starym, gm. Koluszki.24 marca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3,8 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 85, 86 i 84 w obr. Kazimierzów, gm. Koluszki”24 marca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej KOLUSZKI 3 o mocy do 18 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 482 w obr. Stefanów, gm. Koluszki”.24 marca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej KOLUSZKI 2 o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 195/2, 196, 197, 199 w obr. Redzeń Nowy, gm. Koluszki”.22 marca 2023, Informacja Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „FELICJANÓW III” o łącznej mocy nieprzekraczającej 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii o mocy do 75 MW i pojemności do 300 MWh, na działkach nr ewid.: 52, 53 w obr. Felicjanów, gm. Koluszki”22 marca 2023, Informacja Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „FELICJANÓW II” o łącznej mocy nieprzekraczającej 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii o mocy do 75 MW i pojemności do 300 MWh, na działkach nr ewid.: 74, 75 w obr. Felicjanów, gm. Koluszki”22 marca 2023, Informacja Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „FELICJANÓW I” o łącznej mocy nieprzekraczającej 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii o mocy do 75 MW i pojemności do 300 MWh, na działkach nr ewid.: 81, 82, 83, 84, 85 w obr. Felicjanów, gm. Koluszki”13 marca 2023, Informacja Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Felicjanów 1.2” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 104 w obr. Felicjanów, gm. Koluszki”13 marca 2023, Informacja Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 128/1 w obr. Lisowice, gm. Koluszki”13 marca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej KOLUSZKI 1 o mocy do 2,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 66/1, 67/1, 68/1, 69/3 w obr. Redzeń Nowy, gm. Koluszki”10 marca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obrębu Żakowice oraz fragmentu obrębu Przanowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko08 marca 2023, Informacja Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 206 w obr. Redzeń Nowy, gm. Koluszki”06 marca 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 79/2, 80/1, 80/2, 80/3 w obr. Kazimierzów, gm. Koluszki”06 marca 2023, OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu