Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję27 maja 2022, Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW oraz magazynów energii o mocy do 50 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Koluszki 1” na działce nr ewid.: 366 w obr. Świny, gm. Koluszki”27 maja 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW oraz magazynów energii o mocy do 50 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Koluszki 1” na działce nr ewid.: 366 w obr. Świny, gm. Koluszki”25 maja 2022, Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji Nr 22/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) PE Ø110 mm”, przewidzianego do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 16, obręb 3 Borowo II, gmina Koluszki, powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie.24 maja 2022, Informacja o wygaśnięciu zezwolenia na transport nieczystości ciekłych 19 maja 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr: 57/2 i 61 położonych w obr. Słotwiny, gm. Koluszki18 maja 2022, Tabela zawierająca działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej w Gmine Koluszki17 maja 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3,5 MW na działce nr ewid.: 151 w obr. Stefanów, gm. Koluszki.17 maja 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „montażu dodatkowego punktu pomiaru ciśnienia zlokalizowanego w miejscowości Lisowice na rurociągu paliwowym relacji Płock-Koluszki w m. Lisowice na działkach nr ewid.: 89 i 120/1 w obr. Lisowice oraz na działkach dróg gminnych o nr ewid.: 111 i 123, gm. Koluszki”17 maja 2022, Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek numer 173/1, 173/2, 174, 175, 176 w obrębie Eminów, gmina Rokiciny16 maja 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie rozdzielni produktowej w Bazie Paliw Nr 1 w Koluszkach w zakresie budowy nowych odcinków rurociągów technologicznych, nowych tac betonowych i instalacji elektrycznych oraz zmiany lokalizacji podziemnego zbiornika resztkowego o pojemności V=5 m316 maja 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni wolnostojącej fotowoltaicznej (SPV Stefanów) o łącznej mocy do 29 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 495, 483 obręb Stefanów, gmina Koluszki”.11 maja 2022, Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5MPa) PE 90mm”, przewidzianego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 507, obręb Będzelin, gmina Koluszki, powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie.09 maja 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii na działce nr ewid.: 37 w obr. Przanowice Majątek, gm. Koluszki”.04 maja 2022, Analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Koluszki w roku 2021