Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję20 lutego 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „realizacji punktu zbierania odpadów zlokalizowanego w Koluszkach przy ul. Zielonej 1A, na działkach nr ewid.: 39/8, 39/11, 39/14 w Koluszkach obr. 2, gm. Koluszki”10 lutego 2023, Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części Żakowic i południowo-zachodniej części obrębu 6 miasta Koluszki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko08 lutego 2023, OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu 10 lutego 2023, Obwieszczenie Ministera Rozwoju i Technologii dot.: lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3MPa DN500 relacji Łyszkowice - Łódź wraz z odejściami DN200 w kierunku Brzezin i Koluszek w ramach zadania budowa gazociągu Łyszkowice - Koluszki - Brzeziny - Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego. Zadanie Nr 2 - Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6,3 MPa relacji Łyszkowice – Łódź”.06 lutego 2023, Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 715 na odcinku Regny-Budziszewice”06 lutego 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek dot.: ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie zespołu dwóch elektrowni fotowoltaicznych: SPV Redzeń Stary 1 oraz SPV Redzeń Stary 2 o łącznej mocy do 2 MW (każda elektrownia o mocy do 1 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 236/3 położonej w obr. Redzeń Stary, gm. Koluszki.06 lutego 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: adaptacji przenośnego wolno stojącego masztu antenowego na stację bazową telefonii komórkowej P4 NR LDW3324A wraz z infrastrukturą zasilającą na działkach nr ewid.: 271/1 i 272/1 w obrębie Żakowice, gm. Koluszki.02 lutego 2023, Burmistrz Koluszek ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w formie wsparcia realizacji zadań. Treść ogłoszenia oraz wzór oferty w załączeniu.02 lutego 2023, Burmistrz Koluszek ogłasza nabór wniosków na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2023 roku. Treść ogłoszenia oraz wzór oferty znajdują się w załączeniu.02 lutego 2023, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Felicjanów 1.1” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 39 w obr. Felicjanów, gm. Koluszki.”