Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Kontakt:
Przemysław Wójcik - Audytor Wewnętrzny: tel. 44 725-67-55
95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65 (II piętro, pokój nr 212)
adres e- mail: p.wojcik@koluszki.pl

Gmina Koluszki, w myśl art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) jest zobowiązana do prowadzenia audytu wewnętrznego, tj. audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 mln zł.

Zgodnie z art. 272 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

W Gminie Koluszki audyt wewnętrzny prowadzony jest przez audytora wewnętrznego zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Koluszkach. Audytor wewnętrzny realizuje zadania na podstawie w/w ustawy, rozporządzeń wykonawczych oraz w oparciu o Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i wytyczne Ministra Finansów.

Do zakresu działania Audytora wewnętrznego należy w szczególności:

 • ocena kontroli zarządczej funkcjonującej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Koluszki, w szczególności ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej oraz czynności doradcze,
 • ocena procesów kształtujących ład organizacyjny i przedstawianie stosownych zaleceń usprawniających te procesy,
 • ocena skuteczności i przyczynianie się do usprawnienia procesów zarządzania ryzykiem,
 • wspieranie Burmistrza w utrzymaniu skutecznych mechanizmów kontrolnych poprzez ocenę ich skuteczności i wydajności oraz promowanie ciągłego usprawniania,
 • dokonywanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działalności Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Koluszki,
 • opracowywanie i uzgadnianie z Burmistrzem rocznego planu audytu wewnętrznego na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych,
 • przygotowanie sprawozdań z wykonanych zadań audytowych zawierające rekomendacje i propozycje zmian.

Uregulowania prawne normujące pracę Audytora wewnętrznego:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869).
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018 r. poz. 506).
 3. Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego opracowane przez The Institute of Internal Auditors, stanowiące załącznik do Komunikatu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MRiF. z 2016 r. poz. 28).

Uregulowania wewnętrzne normujące pracę Audytora wewnętrznego:

 1. Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Koluszek z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia ,,Procedury audytu wewnętrznego w Gminie Koluszki."
 2. Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia ,,Karty audytu wewnętrznego."
 3. Zarządzenie Nr 174/2017 Burmistrza Koluszek z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia ,,Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego."
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1977
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koluszkach
Nazwa dokumentu: Audytor wewnętrzny
Skrócony opis: Audytor wewnętrzny
Osoba, która wytworzyła informację: Burmistrz Koluszek
Osoba, która udostępnia informację: Dariusz Sobieszek
Data wytworzenia informacji: 17.05.2021 12:23:15
Data udostępnienia informacji: 17.05.2021 12:24:47
Data ostatniej aktualizacji: 17.05.2021 12:30:56
Rejestr zmian