Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwały Rady Miejskiej/II sesja/2024 Rada Miejska z dnia 27 maja 2024 - GłosowanieUchwały Rady Miejskiej/II/16/2024 Rada Miejska z dnia 27 maja 2024 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2024Uchwały Rady Miejskiej/II/15/2024 Rada Miejska z dnia 27 maja 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2024 – 2032Uchwały Rady Miejskiej/II/14/2024 Rada Miejska z dnia 27 maja 2024 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 200/1 w obrębie KatarzynówUchwały Rady Miejskiej/II/13/2024 Rada Miejska z dnia 27 maja 2024 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów: obr.: 1, 2, 3 miasta Koluszki, obr. Lisowice i obr. Felicjanów tzw. „strefa przemysłowa”Uchwały Rady Miejskiej/II/12/2024 Rada Miejska z dnia 27 maja 2024 - o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy KoluszkiUchwały Rady Miejskiej/II/11/2024 Rada Miejska z dnia 27 maja 2024 - w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Koluszki na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w latach 2024-2026Uchwały Rady Miejskiej/II/10/2024 Rada Miejska z dnia 27 maja 2024 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Koluszki, położonej w mieście Koluszki, w obrębie 5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 264/6Uchwały Rady Miejskiej/II/9/2024 Rada Miejska z dnia 27 maja 2024 - w sprawie wyboru przedstawicieli - członków rzeczywistych Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza i Północnej SandomierszczyznyUchwały Rady Miejskiej/II/8/2024 Rada Miejska z dnia 27 maja 2024 - w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby policjantów przekraczający normę czasu pracy w 2024 rokuUchwały Rady Miejskiej/Głosowanie jawne I sesja/2024 Rada Miejska z dnia 07 maja 2024 - Głosowanie jawne na I sesji Uchwały Rady Miejskiej/I/7/2024 z dnia 07 maja 2024 - sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza KoluszekUchwały Rady Miejskiej/I/6/2024 Rada Miejska z dnia 07 maja 2024 - w sprawie powołania komisji, stałych ich składu liczbowego i składu osobowego oraz zakresu działaniaUchwały Rady Miejskiej/I/5/2024 Rada Miejska z dnia 07 maja 2024 - w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i PetycjiUchwały Rady Miejskiej/I/4/2024 Rada Miejska z dnia 07 maja 2024 - w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w KoluszkachUchwały Rady Miejskiej/I/3/2024 Rada Miejska z dnia 02 maja 2024 - w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w KoluszkachUchwały Rady Miejskiej/I/2/2024 Rada Miejska z dnia 02 maja 2024 - w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w KoluszkachUchwały Rady Miejskiej/I/1/2024 Rada Miejska z dnia 02 maja 2024 - w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Koluszkach