Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenia Burmistrza/226/2022 z dnia 30 listopada 2022 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenia Burmistrza/225/2022 z dnia 30 listopada 2022 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2022Zarządzenia Burmistrza/224/2022 z dnia 30 listopada 2022 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022Zarządzenia Burmistrza/223/2022 z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie Projektu pn. „Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 17 na potrzeby Muzeum Koluszek” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działanie VI.1: Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kulturyZarządzenia Burmistrza/222/2022 z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych i krajowych na finansowanie operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz rozproszonego systemu oczyszczania ścieków we wsi Borowa, gm. Koluszki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów WiejskichZarządzenia Burmistrza/221/2022 z dnia 28 listopada 2022 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2022Zarządzenia Burmistrza/220/2022 z dnia 23 listopada 2022 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę budynku klubowego LKS Różyca wraz z niezbędną infrastrukturą technicznąZarządzenia Burmistrza/219/2022 z dnia 17 listopada 2022 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę gazu ziemnego w 2023 roku na potrzeby obiektów oraz jednostek organizacyjnych Gminy KoluszkiZarządzenia Burmistrza/218/2022 z dnia 16 listopada 2022 - w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w Sołectwie Gałków Mały WschódZarządzenia Burmistrza/217/2022 z dnia 16 listopada 2022 - w sprawie powierzenia kierowania Urzędem Miejskim w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/216/2022 z dnia 10 listopada 2022 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2022Zarządzenia Burmistrza/215/2022 z dnia 10 listopada 2022 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022Zarządzenia Burmistrza/214/2022 z dnia 08 listopada 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/213/2022 z dnia 07 listopada 2022 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw: Borowa I i Borowa IIZarządzenia Burmistrza/212/2022 z dnia 04 listopada 2022 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na świadczenie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania na terenie gminy Koluszki