Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycję27 grudnia 2022, Kalendarz polowań zbiorowych na sezon 2022/2023 Nadleśnictwo Brzeziny22 grudnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „eksploatacji odkrywkowej kruszywa naturalnego ze złoża FELICJANÓW – JEZIORKO zlokalizowanego na działkach nr ewid.: 3, 5, 6 w obrębie Jeziorko oraz na działkach nr ewid.: 304, 2, 3, 4 ,5 w obrębie Felicjanów, gm. Koluszki”19 grudnia 2022, Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w formie wsparcia realizacji zadań19 grudnia 2022, Nabór wniosków na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu z terminem realizacji do dnia 31 grudnia 2023 roku. 15 grudnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Felicjanów 1.2” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 104 w obr. Felicjanów, gm. Koluszki.”15 grudnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 206 w obr. Redzeń Nowy, gm. Koluszki.”15 grudnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 128/1 w obr. Lisowice, gm. Koluszki.”14 grudnia 2022, sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku Lisowice za 2022r.12 grudnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr ewid.: 254/2 i 255 w obr. Turobowice, gm. Koluszki”.12 grudnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „FELICJANÓW III” o łącznej mocy nieprzekraczającej 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii o mocy do 75 MW i pojemności do 300 MWh, na działkach nr ewid.: 52, 53 w obr. Felicjanów, gm. Koluszki.”12 grudnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „FELICJANÓW II” o łącznej mocy nieprzekraczającej 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii o mocy do 75 MW i pojemności do 300 MWh, na działkach nr ewid.: 74, 75 w obr. Felicjanów, gm. Koluszki.”12 grudnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „FELICJANÓW I” o łącznej mocy nieprzekraczającej 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii o mocy do 75 MW i pojemności do 300 MWh, na działkach nr ewid.: 81, 82, 83, 84, 85 w obr. Felicjanów, gm. Koluszki.”12 grudnia 2022, Obwieszczenie Burmistrza Koluszek w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie zespołu paneli fotowoltaicznych „LISOWICE” o łącznej mocy nieprzekraczającej 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynem energii o mocy do 75 MW i pojemności do 300 MWh, na działce nr ewid.: 135/3 w obr. Lisowice, gm. Koluszki.”12 grudnia 2022, Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Chrusty, Pogorzałe Ługi, Mikołajów i Stefanów, gmina Rokiciny.12 grudnia 2022, Petycja Odrębna - Szulc-Efekt sp. z o. o.12 grudnia 2022, Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku Regny – Budziszewice”09 grudnia 2022, Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Oodwoławczego w Łodzi o wydaniu decyzji SKO.4150.483.2022 uchylającej decyzję Burmistrza Koluszek GP.6730.174.2021.2022 o warunkachzabudowy polegającej na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych: SPV Redzeń Stary 1 oraz SPV Redze n Stary 2 o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 236/3 położonej w obr. Redzeń Stary, gm. Koluszki.05 grudnia 2022, Ogłoszenie o otwartym konkursie wniosków