Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Burmistrz Koluszek informuje, iż w związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2017, poz. 1824), osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, w kontaktach z organami administracji publicznej, mają prawo do:

 1. Korzystania z pomocy osoby przybranej osoby, która ułatwi porozumienie z osobą niepełnosprawną i udzielenie jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej,
 2. Usługi pozwalającej na komunikowanie się, udostępnionej przez organ administracji publicznej, polegającej na wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się tj. m.in.:
 • korzystanie z poczty elektronicznej,
 • przesyłanie wiadomości tekstowych (SMS, MMS),
 • przesyłanie faksów,
 • korzystanie ze strony internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Koluszkach.
 • Świadczenia w postaci usług tłumacza:
 • polskiego języka migowego PJM,
 • systemu językowo-migowego SJM,
 • sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych


Świadczenie, o którym mowa w pkt 3, jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić do Urzędu Miejskiego w Koluszkach chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się oraz krótkiej informacji o sprawie, którą chce załatwić, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem celem uzgodnienia terminu.

Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie przez osobę uprawnioną lub przybraną:

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, pokój 105, piętro I, (za pomocą pisemnego zgłoszenia),
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: um@koluszki.pl,
 • telefonicznie na nr: 44 7256700,
 • przesyłając fax na nr: 44 7145815,
 • przesyłając SMS na nr: 512446531.

Niezwłocznie po ustaleniu terminu przybycia tłumacza, wybranego z rejestru Wojewody Łódzkiego, pracownik przyjmujący zgłoszenie powiadomi o tym fakcie osobę, która zgłosiła chęć skorzystania ze świadczenia.


W przypadku wystąpienia trudności z realizacją świadczenia, np. spowodowanych brakiem możliwości pozyskania tłumacza w wyznaczonym terminie, osoba, która dokonała zgłoszenia zostanie niezwłoczne powiadomiona o możliwym terminie wykonania świadczenia lub innej formie realizacji uprawnień osoby niepełnosprawnej.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData