Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwały Rady Miejskiej/25/2021 z dnia 29 stycznia 2021 - w sprawie powołania Komisji oceny ofert do postępowania o udzielanie zamówienia pod nazwą „Dostawa, do Filii Żłobka Miejskiego w Koluszkach, wyposażenia pomieszczeń i placu zabaw”, w związku z realizacją projektu pn. „Filia Żłobka w Koluszkach – Kochamy to co robimy :)”Uchwały Rady Miejskiej/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - Protokół z posiedzenia i głosowania - XXX sesja Rady Miejskiej w Koluszkach w dniu 2021-01-25Uchwały Rady Miejskiej/XXX/35/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2021 – 2031Uchwały Rady Miejskiej/XXX/34/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2021Uchwały Rady Miejskiej/XXX/33/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Koluszki.Uchwały Rady Miejskiej/XXX/32/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowaniaUchwały Rady Miejskiej/XXX/31/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w latach 2022-2024”Uchwały Rady Miejskiej/XXX/30/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa WierzchyUchwały Rady Miejskiej/XXX/29/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa ŚwinyUchwały Rady Miejskiej/XXX/28/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa SłotwinyUchwały Rady Miejskiej/XXX/27/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa StefanówUchwały Rady Miejskiej/XXX/26/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary RedzeńUchwały Rady Miejskiej/XXX/25/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stamirowice-LeosinUchwały Rady Miejskiej/XXX/24/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Różyca-ŻakowiceUchwały Rady Miejskiej/XXX/23/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa RegnyUchwały Rady Miejskiej/XXX/22/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa PrzanowiceUchwały Rady Miejskiej/XXX/21/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy RedzeńUchwały Rady Miejskiej/XXX/20/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lisowice-ErazmówUchwały Rady Miejskiej/XXX/19/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa KazimierzówUchwały Rady Miejskiej/XXX/18/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Katarzynów-ZygmuntówUchwały Rady Miejskiej/XXX/17/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa KaletnikUchwały Rady Miejskiej/XXX/16/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa JeziorkoUchwały Rady Miejskiej/XXX/15/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gałkówek ParcelaUchwały Rady Miejskiej/XXX/14/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gałków Mały ZachódUchwały Rady Miejskiej/XXX/13/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gałków Mały WschódUchwały Rady Miejskiej/XXX/12/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gałków DużyUchwały Rady Miejskiej/XXX/11/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa FelicjanówUchwały Rady Miejskiej/XXX/10/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Długie-TurobowiceUchwały Rady Miejskiej/XXX/9/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borowa IIUchwały Rady Miejskiej/XXX/8/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borowa IUchwały Rady Miejskiej/XXX/7/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa BędzelinUchwały Rady Miejskiej/XXX/6/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym”Uchwały Rady Miejskiej/XXX/5/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - w sprawie przyjęcia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia na rok 2021 specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe oraz placówki doskonalenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia na rok 2021 maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat pobieranych za doskonalenie zawodowe nauczycieliUchwały Rady Miejskiej/XXX/4/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych dla Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy w roku 2021Uchwały Rady Miejskiej/XXX/3/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu rejestracji pojazdów w roku 2021Uchwały Rady Miejskiej/XXX/2/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej w roku 2021Uchwały Rady Miejskiej/XXX/1/2021 z dnia 25 stycznia 2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w roku 2021