Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwały Rady Miejskiej/Głosowanie jawne na LVIII sesji/2023 Rada Miejska z dnia 20 marca 2023 - Głosowanie jawne na LVIII sesji Rady Miejskiej Uchwały Rady Miejskiej/LVIII/59/2023 Rada Miejska z dnia 20 marca 2023 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023Uchwały Rady Miejskiej/LVIII/58/2023 Rada Miejska z dnia 20 marca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2023 – 2032Uchwały Rady Miejskiej/LVIII/57/2023 z dnia 20 marca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borowa IIUchwały Rady Miejskiej/LVIII/56/2023 Rada Miejska z dnia 20 marca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borowa IUchwały Rady Miejskiej/LVIII/55/2023 Rada Miejska z dnia 20 marca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkoweUchwały Rady Miejskiej/LVIII/54/2023 Rada Miejska z dnia 20 marca 2023 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu 2 miasta Koluszki w rejonie ul. ZielonejUchwały Rady Miejskiej/LVIII/53/2023 Rada Miejska z dnia 20 marca 2023 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Borowo IIUchwały Rady Miejskiej/LVIII/52/2023 Rada Miejska z dnia 20 marca 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w Koluszkach, obręb 3Uchwały Rady Miejskiej/LVIII/51/2023 Rada Miejska z dnia 20 marca 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w Koluszkach, obręb 8Uchwały Rady Miejskiej/LVIII/50/2023 Rada Miejska z dnia 20 marca 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z bonifikatą nieruchomości położonej w Koluszkach, w obrębie 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 26/22Uchwały Rady Miejskiej/LVIII/49/2023 Rada Miejska z dnia 20 marca 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Gałków Mały od osoby fizycznejUchwały Rady Miejskiej/LVIII/48/2023 Rada Miejska z dnia 20 marca 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Gałków Mały od osoby fizycznejUchwały Rady Miejskiej/LVIII/47/2023 Rada Miejska z dnia 20 marca 2023 - w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie MazowieckimUchwały Rady Miejskiej/LVIII/46/2023 Rada Miejska z dnia 20 marca 2023 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziUchwały Rady Miejskiej/LVIII/45/2023 Rada Miejska z dnia 20 marca 2023 - w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedliUchwały Rady Miejskiej/LVIII/44//2023 Rada Miejska z dnia 20 marca 2023 - w sprawie zasad ustalania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Koluszkach