Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwały Rady Miejskiej/XLI sesja Rady Miejskiej/2021 z dnia 28 grudnia 2021 - Głosowanie jawne na XLI sesji Rady Miejskiej w Koluszkach w dniu 2021-12-28Uchwały Rady Miejskiej/XLI/191/2021 Rada Miejska z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Koluszki na 2022 rokUchwały Rady Miejskiej/XLI/190/2021 Rada Miejska z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Koluszki na 2022 rokUchwały Rady Miejskiej/XLI/189/2021 Rada Miejska z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koluszki na 2022 rokUchwały Rady Miejskiej/XLI/188/2021 Rada Miejska z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2022 – 2031Uchwały Rady Miejskiej/XLI/187/2021 Rada Miejska z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, położonej na terenie Gminy KoluszkiUchwały Rady Miejskiej/XLI/186/2021 Rada Miejska z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie utworzenia „Klubu Senior +” w Koluszkach oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatnościUchwały Rady Miejskiej/XLI/185/2021 z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych nr 4 i 6 miasta KoluszkiUchwały Rady Miejskiej/XLI/184/2021 Rada Miejska z dnia 28 grudnia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2021 – 2031Uchwały Rady Miejskiej/XLI/183/2021 Rada Miejska z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2021Uchwały Rady Miejskiej/XLI/182/2021 Rada Miejska z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatkówUchwały Rady Miejskiej/XLI/181/2021 Rada Miejska z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie zasad wypłacania diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedliUchwały Rady Miejskiej/XLI/180/2021 Rada Miejska z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie zasad ustalania diet dla radnych Rady Miejskiej w KoluszkachUchwały Rady Miejskiej/XLI/179/2021 Rada Miejska z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza KoluszekUchwały Rady Miejskiej/XLI/178/2021 Rada Miejska z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwały Rady Miejskiej/XLI/177/2021 Rada Miejska z dnia 28 grudnia 2021 - uchylająca uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwały Rady Miejskiej/XLI/176/2021 Rada Miejska z dnia 28 grudnia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 32 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją"Uchwały Rady Miejskiej/XLI/175/2021 Rada Miejska z dnia 28 grudnia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku przy ul. Brzezińskiej 30 w Koluszkach w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacjąUchwały Rady Miejskiej/XLI/174/2021 Rada Miejska z dnia 28 grudnia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budynku przy ul. Dzieci Polskich 12 w Gałkowie Dużym w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz zasobów komunalnych na terenie Gminy Koluszki wraz z realizacją"Uchwały Rady Miejskiej/XLI/173/2021 Rada Miejska z dnia 28 grudnia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej części niskiej budynku administracyjno- biurowego Urzędu Miejskiego w Koluszkach wraz z realizacją"Uchwały Rady Miejskiej/172/2021 Rada Miejska z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2913E i 2911E w zakresie budowy chodników na długości ok. 175 m w Gałkowie Parceli gm. Koluszki”Uchwały Rady Miejskiej/XLI/171/2021 z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w roku 2022 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w formie realizacji zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej Nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów, gm. Koluszki”Uchwały Rady Miejskiej/XLI/170/2021 Rada Miejska z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. "Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki”Uchwały Rady Miejskiej/XLI/169/2021 z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym”Uchwały Rady Miejskiej/XLI/168/2021 z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w roku 2022 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w formie realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej”Uchwały Rady Miejskiej/XLI/167/2021 z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Gałkowie Małym gm. Koluszki”Uchwały Rady Miejskiej/XLI/166/2021 z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 2917E w Stefanowie gm. Koluszki”Uchwały Rady Miejskiej/XLI/165/2021 z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów gm. Koluszki”Uchwały Rady Miejskiej/XLI/164/2021 z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowychUchwały Rady Miejskiej/XLI/163/2021 z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw przy Filii Żłobka Miejskiego w KoluszkachUchwały Rady Miejskiej/XLI/162/2021 z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w KoluszkachUchwały Rady Miejskiej/XLI/161/2021 z dnia 28 grudnia 2021 - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Koluszki na lata 2021-2027