Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenia Burmistrza/73/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 - w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie Projektu pn. „Rozwój gospodarki turystycznej w miejscowości Lisowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionuZarządzenia Burmistrza/76/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 - w sprawieszczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na finansowanie Projektu pn. „Żłobek w Koluszkach – aktywny rodzic” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa X: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionieZarządzenia Burmistrza/75/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 - w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy KoluszkiZarządzenia Burmistrza/74/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 - w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/72/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 - w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno wschodniej części obszaru gminy Koluszki. NaZarządzenia Burmistrza/71/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2021Zarządzenia Burmistrza/70/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2021Zarządzenia Burmistrza/69/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 - w sprawie określenia szczegółowych zasad postępowania dla pracowników Urzędu Miejskiego w Koluszkach i gminnych jednostek organizacyjnych w związku z realizacją uchwały Nr XXXIII/63/2021 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 26 kwietnia 2021 r.Zarządzenia Burmistrza/68/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2021Zarządzenia Burmistrza/67/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 - w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Koluszkach Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychZarządzenia Burmistrza/66/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 - w sprawie powołania członków Zespołu InterdyscyplinarnegoZarządzenia Burmistrza/65/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę placu zabaw na potrzeby Przedszkola nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/64/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 - w sprawie wprowadzenia zmiany do zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/63/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku administracyjno - biurowym w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/62/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy dla Urzędu Miejskiego w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/61/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w mieście Koluszki, obręb 7Zarządzenia Burmistrza/60/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 - w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w mieście Koluszki, obręb 7Zarządzenia Burmistrza/59/2021 z dnia 07 kwietnia 2021 - w sprawie powołania Komisji oceny ofert do postępowania o udzielanie zamówienia pod nazwą „Dostawa, do Filii Żłobka Miejskiego w Koluszkach, wyposażenia pomieszczeń (pokój logopedy, intendenta, socjalny, szatnia – kuchnia, szatnia – obsługa, pokój dyrektora, pokój administracyjny, archiwum, pomieszczenie gospodarcze)”, w związku z realizacją projektu pn. „Filia Żłobka w Koluszkach – Kochamy to co robimy :)”Zarządzenia Burmistrza/58/2021 z dnia 07 kwietnia 2021 - w sprawie powołania Komisji oceny ofert do postępowania o udzielenie zamówienia na usługę pn. ”Usługa szkolenia nauczycieli Przedszkola nr 3 w Koluszkach - Terapia funkcji poznawczych Metodą Feuersteina – Instrumelntal Enrichment I”, w ramach projektu pod nazwą „Przedszkole z klasą w Gminie Koluszki”