Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenia Burmistrza/36/2023 z dnia 28 lutego 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość położoną w mieście Koluszki, obręb 8 przeznaczoną do dzierżawy w trybie bezprzetargowymZarządzenia Burmistrza/35/2023 z dnia 24 lutego 2023 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/34/2023 z dnia 24 lutego 2023 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/33/2023 z dnia 22 lutego 2023 - w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.Zarządzenia Burmistrza/32/2023 z dnia 20 lutego 2023 - w sprawie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koluszki, na rok szkolny 2023/2024, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriówZarządzenia Burmistrza/31/2023 z dnia 20 lutego 2023 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/30/2023 z dnia 16 lutego 2023 - w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/29/2023 z dnia 15 lutego 2023 - w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu z terminem do dnia 31 grudnia 2023 r.Zarządzenia Burmistrza/28/2023 z dnia 14 lutego 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Katarzynów, obręb KatarzynówZarządzenia Burmistrza/27/2023 z dnia 14 lutego 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/26/2023 z dnia 13 lutego 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę budynku klubowego LKS Różyca wraz z niezbędną infrastrukturą technicznąZarządzenia Burmistrza/25/2023 z dnia 10 lutego 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na sukcesywne odbieranie i zagospodarowanie odpadów, w tym wielkogabarytowych oraz opon.Zarządzenia Burmistrza/24/2023 z dnia 10 lutego 2023 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/23/2023 z dnia 10 lutego 2023 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/22/2023 z dnia 07 lutego 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego do dalszego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, nieruchomość położoną w mieście Koluszki, obręb 5Zarządzenia Burmistrza/21/2023 z dnia 02 lutego 2023 - w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy KoluszkiZarządzenia Burmistrza/20/2023 z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie ustalenia cen za wynajem sal w biurowcu Urzędu Miejskiego w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/19/2023 z dnia 01 lutego 2023 - w sprawie ustalenia stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Koluszki