Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenia Burmistrza/138/2022 z dnia 29 lipca 2022 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2022Zarządzenia Burmistrza/137/2022 z dnia 29 lipca 2022 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022Zarządzenia Burmistrza/136/2022 z dnia 27 lipca 2022 - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowiska pracy w ramach projektu pn. „II edycja Przedszkola z Klasą w Gminie Koluszki” współfinansowanego ze ś rodków Europejskiego F unduszu Społecznego Priorytetu XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 2020Zarządzenia Burmistrza/135/2022 z dnia 27 lipca 2022 - w sprawie powołania Komisji oceny ofert do postępowania o udzielanie zamówienia pod nazwą „Dostawa wyposażenia nowego oddziału wychowania przedszkolnego Przedszkola Nr 3 w Koluszkach przy ul. Staszica 36”, w ramach projektu pod nazwą „II edycja Przedszkola z Klasą w Gminie Koluszki”Zarządzenia Burmistrza/134/2022 z dnia 22 lipca 2022 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Koluszki w roku szkolnym 2022/2023Zarządzenia Burmistrza/133/2022 z dnia 22 lipca 2022 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na odbieranie od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koluszki nadwyżki bioodpadów oraz ich zagospodarowanieZarządzenia Burmistrza/132/2022 z dnia 22 lipca 2022 - w sprawie dokonania aktualizacji oświadczeń o dochodzie przypadającym na jedną osobę w rodzinie za 2021 rokZarządzenia Burmistrza/131/2022 z dnia 21 lipca 2022 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2022Zarządzenia Burmistrza/130/2022 z dnia 21 lipca 2022 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022Zarządzenia Burmistrza/129/2022 z dnia 19 lipca 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/128/2022 z dnia 19 lipca 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/127/2022 z dnia 15 lipca 2022 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2022Zarządzenia Burmistrza/126/2022 z dnia 11 lipca 2022 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę różnego wyposażenia pracowni i sal lekcyjnych w budynku Sz.P. nr 2 i L.O. w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16Zarządzenia Burmistrza/125/2022 z dnia 08 lipca 2022 - w sprawie informacji o wysokości środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2023Zarządzenia Burmistrza/124/2022 z dnia 06 lipca 2022 - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowiska pracy w ramach projektu pn. „II edycja Przedszkola z Klasą w Gminie Koluszki” współfinansowanego ze śr odków Europejskiego F unduszu Społecznego Priorytetu XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 2020.Zarządzenia Burmistrza/123/2022 z dnia 05 lipca 2022 - w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/122/2022 z dnia 05 lipca 2022 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę mebli na wyposażenie pracowni i sal lekcyjnych w budynku Sz.P. nr 2 i L.O. w Koluszkach przy ul. Kościuszki 16Zarządzenia Burmistrza/121/2022 z dnia 05 lipca 2022 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na odbieranie od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koluszki nadwyżki bioodpadów oraz ich zagospodarowanieZarządzenia Burmistrza/120/2022 z dnia 05 lipca 2022 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jeziorko, gmina KoluszkiZarządzenia Burmistrza/119/2022 z dnia 05 lipca 2022 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Konopnickiej, Krzemienieckiej i Krzywej wraz z przebudową dróg