Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenia Burmistrza/109/2023 z dnia 31 lipca 2023 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/108/2023 z dnia 31 lipca 2023 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/107/2023 z dnia 25 lipca 2023 - w sprawie wykazu obejmującego część nieruchomości położonej w Koluszkach, obręb 5 przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowymZarządzenia Burmistrza/106/2023 z dnia 21 lipca 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę piłkochwytów wraz z przebudową boiska wielofunkcyjnego w Koluszkach na działce 3132/21Zarządzenia Burmistrza/105/2023 z dnia 21 lipca 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na uziemienie instalacji fotowoltaiczych wykonanych w ramach projektu pn ,,Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki"Zarządzenia Burmistrza/104/2023 z dnia 21 lipca 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na modernizację mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2917 E w Lisowicach Gmina KoluszkiZarządzenia Burmistrza/103/2023 z dnia 21 lipca 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy Koluszki w roku szkolnym 2023 / 2024Zarządzenia Burmistrza/102/2023 z dnia 18 lipca 2023 - w sprawie powołania Komisji oceny ofert do postępowania o udzielanie zamówienia pod nazwą „Dostawa, do Filii Żłobka Miejskiego w Koluszkach, wyposażenia pomieszczeń – oczyszczacz powietrza”, w związku z realizacją projektu pn. „Żłobek w Koluszkach – aktywny rodzic”Zarządzenia Burmistrza/101/2023 z dnia 17 lipca 2023 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2023Zarządzenia Burmistrza/100/2023 z dnia 12 lipca 2023 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Koluszkach w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Koluszki z perspektywą do roku 2030"Zarządzenia Burmistrza/99/2023 z dnia 10 lipca 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na modernizację drogi gminnej nr 106271E na odcinku od ul. Wojska Polskiego w Koluszkach do ul. Głównej w BędzelinieZarządzenia Burmistrza/98/2023 z dnia 10 lipca 2023 - w sprawie informacji o wysokości środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2024Zarządzenia Burmistrza/97/2023 z dnia 07 lipca 2023 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na przebudowę dróg wewnętrznych we wsi Borowa, Gmina Koluszki.Zarządzenia Burmistrza/96/2023 z dnia 04 lipca 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal biurowy nr 306, przeznaczony do przekazania do dyspozycji Centrum Usług Wspólnych w Koluszkach znajdujący się w budynku administracyjno-biurowym, położonym na nieruchomości w mieście Koluszki, obręb 5 przy ul. 11 Listopada 65, w trybie bezprzetargowymZarządzenia Burmistrza/95/2023 z dnia 04 lipca 2023 - w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego do dalszego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położone w mieście Koluszki, obręb 2