Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwały Rady Miejskiej/XXXVII//2021 z dnia 30 sierpnia 2021 - Protokół z posiedzenia i głosowania - XXXV sesja Rady Miejskiej w Koluszkach w dniu 2021-08-30Uchwały Rady Miejskiej/XXXVII/121/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2021 – 2031Uchwały Rady Miejskiej/XXXVII/120/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2021Uchwały Rady Miejskiej/XXXVII/119/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 - w sprawie przystąpienia Gminy Koluszki do realizacji Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. "Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych - II edycja" oraz przyjęcia Regulaminu realizacji programuUchwały Rady Miejskiej/XXXVII/118/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu, położonej w obrębie FelicjanówUchwały Rady Miejskiej/XXXVII/117/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gminie KoluszkiUchwały Rady Miejskiej/XXXVII/116/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy KoluszkiUchwały Rady Miejskiej/XXXVII/115/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 - w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Koluszki na lata 2022 - 2030", w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwojuUchwały Rady Miejskiej/XXXVII/114/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 - uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Koluszki w jednostce strukturalnej A, na terenie wsi Erazmów w obrębie LisowiceUchwały Rady Miejskiej/XXXVII/113/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 - uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu wsi Erazmów oraz fragmentu terenu wsi Felicjanów na terenie gminy KoluszkiUchwały Rady Miejskiej/XXXVII/112/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 - uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Koluszki, w rejonie ulic: Reymonta, Graniczna i PartyzantówUchwały Rady Miejskiej/XXXVII\111/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 - uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Koluszki w jednostce urbanistycznej 4RPO i R na terenie Gałkowa ParceliUchwały Rady Miejskiej/XXXVII\110/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 - uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy Ochronnej Terenu Zamkniętego Składu Regny w gminie KoluszkiUchwały Rady Miejskiej/XXXVII\109/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 - uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno - zachodniej części obrębu Borowo II w gminie KoluszkiUchwały Rady Miejskiej/XXXVII\108/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 - uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Gałków Mały w gminie KoluszkiUchwały Rady Miejskiej/XXXVII/107/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 - uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obrębu Gałków Mały w gminie KoluszkiUchwały Rady Miejskiej/XXXVII/106/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 - uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów: Jeziorko, Długie, Wierzchy, Świny, Turobowice, Kazimierzów, Stefanów, Redzeń Nowy, Redzeń Stary oraz Regny w gminie KoluszkiUchwały Rady Miejskiej/XXXVII/105/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w KoluszkachUchwały Rady Miejskiej/XXXVII/104/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 - w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Koluszki”