Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwały Rady Miejskiej/Głosowanie jawne na XLIV /2022 Rada Miejska z dnia 30 marca 2022 - Głosowanie na XLIV zdalnej sesji Rady Miejskiej w Koluszkach w dniu 2022-03-30Uchwały Rady Miejskiej/XLIV/36/2022 Rada Miejska z dnia 30 marca 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2022 – 2031Uchwały Rady Miejskiej/XLIV/35/2022 Rada MIejska z dnia 30 marca 2022 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022Uchwały Rady Miejskiej/XLIV/34/2022 Rada Miejska z dnia 30 marca 2022 - w sprawie utworzenia ,,Klubu Senior +" w Koluszkach oraz określenia zasad jego funkcjonowania i odpłatnościUchwały Rady Miejskiej/XLIV/33/2022 Rada Miejska z dnia 30 marca 2022 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy KoluszkiUchwały Rady Miejskiej/XLIV/32/2022 Rada Miejska z dnia 30 marca 2022 - w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom UkrainyUchwały Rady Miejskiej/XLIV/31/2022 Rada Miejska z dnia 30 marca 2022 - w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego "PomagaMY"Uchwały Rady Miejskiej/XLIV/30/2022 Rada Miejska z dnia 30 marca 2022 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Koluszki w 2022 rokuUchwały Rady Miejskiej/XLIV/29/2022 Rada Miejska z dnia 30 marca 2022 - w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Koluszkach oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienieUchwały Rady Miejskiej/XLIV/28/2022 Rada Miejska z dnia 30 marca 2022 - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych nr nr 7 i 8 miasta KoluszkiUchwały Rady Miejskiej/XLIV/27/2022 Rada Miejska w Koluszkach z dnia 30 marca 2022 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Koluszki na lata 2022 - 2025Uchwały Rady Miejskiej/XLIV/26/2022 Rada Miejska z dnia 30 marca 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Koluszkach, obręb 5Uchwały Rady Miejskiej/XLIV/25/2022 Rada Miejska z dnia 30 marca 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w mieście Koluszki, w obrębie 5Uchwały Rady Miejskiej/XLIV/24/2022 Rada Miejska z dnia 30 marca 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Koluszki wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZM Łódzkie Centrum sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w mieście Koluszki, w obrębie 5, przy ul. Warszawskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1220/2, 1220/3, 1220/4, 1220/9 i 1220/10