Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwały Rady Miejskiej/Głosowanie jawne na LX sesji /2023 Rada Miejska z dnia 26 maja 2023 - Głosowanie jawne na LX sesji Rady Miejskiej w KoluszkachUchwały Rady Miejskiej/LX/85/2023 Rada Miejska z dnia 26 maja 2023 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023Uchwały Rady Miejskiej/LX/84/2023 Rada Miejska z dnia 26 maja 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2023 – 2032Uchwały Rady Miejskiej/LX/83/2023 Rada Miejska z dnia 26 maja 2023 - w sprawie skargi na działaność Burmistrza KoluszekUchwały Rady Miejskiej/LX/82/2023 Rada Miejska z dnia 26 maja 2023 - w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi KoluszekUchwały Rady Miejskiej/LX/81/2023 Rada Miejska z dnia 26 maja 2023 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Koluszek wotum zaufaniaUchwały Rady Miejskiej/LX/80/2023 Rada Miejska z dnia 26 maja 2023 - sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koluszki za 2022 rokUchwały Rady Miejskiej/LX/79/2023 Rada Miejska z dnia 26 maja 2023 - w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach za rok 2022Uchwały Rady Miejskiej/LX/78/2023 Rada Miejska z dnia 26 maja 2023 - w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach za rok 2022Uchwały Rady Miejskiej/LX/77/2023 Rada Miejska z dnia 26 maja 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w Koluszkach, obręb 8Uchwały Rady Miejskiej/LX/76/2023 Rada Miejska z dnia 26 maja 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, położonej w mieście Koluszki, obrębie 5, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 193/3, 193/5, 193/7 i 193/9Uchwały Rady Miejskiej/LX/75/2023 Rada Miejska z dnia 26 maja 2023 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obrębu Żakowice i południowo-zachodniej części obrębu 6 miasta KoluszkiUchwały Rady Miejskiej/LX/74/2023 Rada Miejska z dnia 26 maja 2023 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obrębu Żakowice oraz fragmentu obrębu PrzanowiceUchwały Rady Miejskiej/LX/73/2023 Rada Miejska z dnia 26 maja 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowegoUchwały Rady Miejskiej/LX/72/2023 Rada Miejska z dnia 26 maja 2023 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziUchwały Rady Miejskiej/LX/71/2023 Rada Miejska z dnia 26 maja 2023 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. „Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2917E w Lisowicach gm. Koluszki”.Uchwały Rady Miejskiej/LX/70/2023 Rada Miejska z dnia 26 maja 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację???? zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym”