Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenia Burmistrza/211/2022 z dnia 28 października 2022 - w sprawie zasad przeprowadzania inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/210/2022 z dnia 28 października 2022 - w sprawie szczególnych zasad rachunkowości środków unijnych na sfinanowanie Projektu pn."Zaopiekuj się mną".Zarządzenia Burmistrza/209/2022 z dnia 28 października 2022 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2022Zarządzenia Burmistrza/208/2022 z dnia 28 października 2022 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2022Zarządzenia Burmistrza/207/2022 z dnia 25 października 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal biurowy nr 306 przeznaczony do dalszego najmu, znajdujący się w budynku administracyjno-biurowym, położony w mieście Koluszki, obręb 5 przy ul. 11 Listopada 65, w trybie bezprzetargowymZarządzenia Burmistrza/206/2022 z dnia 24 października 2022 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę sieci wodociągowej w ul. Dąbrowskiego w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/205/2022 z dnia 24 października 2022 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Koluszkach oraz planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Koluszki na rok 2022Zarządzenia Burmistrza/204/2022 z dnia 18 października 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal biurowy nr 312 przeznaczony do dalszego najmu, znajdujący się w budynku administracyjno-biurowym, położony w mieście Koluszki, obręb 5 przy ul. 11 Listopada 65, w trybie bezprzetargowymZarządzenia Burmistrza/203/2022 z dnia 17 października 2022 - w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznychZarządzenia Burmistrza/202/2022 z dnia 17 października 2022 - w sprawie sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznychZarządzenia Burmistrza/201/2022 z dnia 14 października 2022 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę gazu ziemnego w 2023 roku na potrzeby obiektów oraz jednostek organizacyjnych Gminy KoluszkiZarządzenia Burmistrza/200/2022 z dnia 13 października 2022 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy KoluszkiZarządzenia Burmistrza/199/2022 z dnia 11 października 2022 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy KoluszkiZarządzenia Burmistrza/198/2022 z dnia 11 października 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/197/2022 z dnia 11 października 2022 - w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w miejscowości Borowa, obręb Borowo IZarządzenia Burmistrza/196/2022 z dnia 10 października 2022 - sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na przebudowę ul. Przejazd w KoluszakchZarządzenia Burmistrza/195/2022 z dnia 06 października 2022 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenia Burmistrza/194/2022 z dnia 06 października 2022 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenia Burmistrza/193/2022 z dnia 04 października 2022 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Przejazd w KoluszkachZarządzenia Burmistrza/192/2022 z dnia 03 października 2022 - w sprawie powołania komisji przetargowej rozstrzygającej postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Koluszki oraz na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Andrespol w sezonie 2022/2023