Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwały Rady Miejskiej/LXVII sesja/2023 Rada Miejska z dnia 20 listopada 2023 - Głosowanie jawne na LXVII sesji Rady Miejskiej w Koluszkach w dniu 2023-11-20Uchwały Rady Miejskiej/LXVII/140/2023 Rada Miejska z dnia 20 listopada 2023 - w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Koluszki na rok 2023Uchwały Rady Miejskiej/LXVII/139/2023 Rada Miejska z dnia 20 listopada 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koluszki na lata 2023 – 2032Uchwały Rady Miejskiej/LXVII/138/2023 Rada Miejska z dnia 20 listopada 2023 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. "Wymiana ogrodzenia terenu działki Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach”Uchwały Rady Miejskiej/LXVII/137/2023 Rada Miejska z dnia 20 listopada 2023 - uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w roku 2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w formie realizacji zadania pod nazwą „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2911E oraz w drodze Nr 2913E gm. Koluszki”Uchwały Rady Miejskiej/LXVII/136/2023 Rada Miejska z dnia 20 listopada 2023 - uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w roku 2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w formie realizacji zadania pod nazwą „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2917E przez wieś Erazmów, gm. Koluszki”Uchwały Rady Miejskiej/LXVII/135/2023 Rada Miejska z dnia 20 listopada 2023 - uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej w roku 2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w formie realizacji zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej Nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów, gm. Koluszki”Uchwały Rady Miejskiej/LXVII/134/2023 Rada Miejska z dnia 20 listopada 2023 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2918E i 2913E w Gminie Koluszki”Uchwały Rady Miejskiej/LXVII/133/2023 Rada Miejska z dnia 20 listopada 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Gałkowie Dużym”Uchwały Rady Miejskiej/LXVII/132/2023 Rada Miejska z dnia 20 listopada 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Borowa, obręb Borowo IUchwały Rady Miejskiej/LXVII/131/2023 Rada Miejska z dnia 20 listopada 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Koluszki wkładu pieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Łódzkie Centrum sp. z o.o.Uchwały Rady Miejskiej/LXVII/130/2023 Rada Miejska z dnia 20 listopada 2023 - w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Koluszki "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028Uchwały Rady Miejskiej/LXVII/129/2023 Rada Miejska z dnia 20 listopada 2023 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania bezpłatnej pomocy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 – 2028Uchwały Rady Miejskiej/LXVII/128/2023 Rada Miejska z dnia 20 listopada 2023 - w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Koluszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok